Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Bodegas Docampo S.A.

Convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Bodegas Docampo, S.A. para o desenvolvemento de ensinanzas de formación profesional da familia de industrias alimentarias na comarca do Ribeiro.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: