Convenio coa Benteler Automotive Vigo S.L para a implantación dun sistema de fp dual

Asinado en Santiago de Compostela a 21 de agosto de dous mil catorce o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Benteler Automotive Vigo S.L para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Benteler Automotive Vigo S.L.
Centro educativo: 
IES Politécnico de Vigo
Ciclo formativo: 
Mantemento electromecánico
Etiquetas: