Convenio coa empresa Benteler Automotive Vigo S.L. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Benteler Automotive Vigo S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Benteler Automotive Vigo S.L.
Centro educativo: 
IES Politécnico de Vigo
Ciclo formativo: 
Mantemento electromecánico
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: