Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil dezasete o, convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo
Entidade colaboradora: 
Constitución de Obras y Viales Teixeira S.L.
Entidade colaboradora: 
Carronza, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hijos de Ramón Rubal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Argimiro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Forestal Díaz Casariego, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Naciente, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderera de Cospeito, S.L.
Entidade colaboradora: 
Tojeiro y Vidal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Villapol, S.A.
Entidade colaboradora: 
Maderas Patricio, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Masma, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Míguez de Burela, S.L.
Centro educativo: 
IES Plurilingüe San Rosendo
Etiquetas: