Convenio con varias entidades para a implantación dun sistema de formación profesional dual

Que o día 20 de xullo de dous mil quince asinouse o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas e que o obxecto deste convenio é establecer a participación da Asociación de Padres de Paralíticos Cerebrales “AMENCER” no anterior convenio.

 

 

 

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Asociación AMENCER
Centro educativo: 
CIFP A Xunqueira
Etiquetas: