Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e AGAEXAR

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación Galega de Empresas de Xardinaría (AGAEXAR) sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional

Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Emprendemento
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: