Convenio coa Asociación de Empresarios Ferrolterra para promoción da FP en Ferrol, Eume e Ortegal

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación de Empresarios Ferrolterra para a promoción da formación profesional inicial nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Emprendemento
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: