Convenio coa empresa Arlea Hotels SLU para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e seis de maio de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Arlea Hotels, SLU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arlea Hotels, SLU
Centro educativo: 
CIFP Carlos Oroza
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Centro educativo: 
CIFP Someso
Centro educativo: 
IES de Foz
Centro educativo: 
IES de Vilamarín
Etiquetas: