Convenio con Arlea Hotels, SLU, para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 8 de xuño de dous mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  e a empresa Arlea Hotels, SLU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arlea Hotels SLU.
Centro educativo: 
CIFP Carlos Oroza
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Centro educativo: 
CIFP Manuel Antonio
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: