Convenio coa empresa Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L. para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Etiquetas: