Convenio con APTCOR para a implantación dun sistema de FP dual no CIFP Someso

Asinado, en Santiago de Compostela, o 11 de xuño de dous mil catorce o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de La Coruña para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
APTCOR
Centro educativo: 
CIFP Someso
Etiquetas: