Convenio con ANFACO-CECOPESCA e varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de maio de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA) e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Mascato Salvaterra, S.L.
Entidade colaboradora: 
Conservas del Noroeste, S.A.
Entidade colaboradora: 
CEFRICO, S.L.
Entidade colaboradora: 
Conservas Daporta, S.L.
Entidade colaboradora: 
Escurís, S.L.
Entidade colaboradora: 
Ignacio González Montes, S.A.
Entidade colaboradora: 
Conservas Selectas de Galicia, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Depuradora Moluscos La Sirena, S.L.
Centro educativo: 
IES Fermín Bouza Brey
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: