Convenio coa empresa Aluminios Cortizo, S.A.U., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Aluminios Cortizo, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios Cortizo, S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas
Etiquetas: