Convenio coa empresa Aluminios Cortizo S.A.U, para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o catro de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Aluminios Cortizo, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios Cortizo S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas
Etiquetas: