Convenio coa empresa Albacora S.A. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o tres de xullo de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Albacora S.A. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a Consellería do Mar, a Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo SCG e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico, asinado o vinte de maio de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Albacora S.A.
Etiquetas: