Convenio marco con ABANCA. Actuacións de emprendemento, educación financeira e FP

Convenio marco entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade financeira ABANCA Corporación Bancaria, S.A., para o desenvolvemento de actuacións en materia de emprendemento, educación financeira e formación profesional.

Temática: 
Emprendemento
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: