FP Innova 2019 Planos

Planos


Zona expositiva

Planos da zona expositiva:


Xornada

Cidade da Cultura

Planos de acceso á Cidade da Cultura: