FP Innova 2019 Emprendemento

Miniempresas en FP Innova 2019

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nomearranxar por icona Familia profesional Centro coordinador
ME08 Arte Floral San Rosendo
Agraria
Hostalaría e turismo
IES Plurilingüe San Rosendo
ME13 Autoart.com Transporte e mantemento de vehículos CIFP Porta da Auga
ME09 Benestar Vexetal Biomondo Agraria IES Plurilingüe San Rosendo
ME01 Bolos Sarón Fabricación mecánica IES Illa de Sarón
ME14 Come Copy Hostalaría e turismo IES Sanxillao
ME02 Grillz Design SLS Sanidade CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
ME07 Iluminati
Comercio e márketing
Enerxía e auga
CIFP As Mercedes
ME03 Invernigal
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
IES Universidade Laboral
ME05 Lagoa Xestión de Proxectos: EduSkp
ME11 Madémica Madeira, moble e cortiza CIFP Politécnico de Lugo
ME15 Mocktails & Dreams Hostalaría e turismo IES Sanxillao
ME10 Navia R3
ME16 Parking Solucións
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
IES Lois Peña Novo
ME04 Sostyle Imaxe persoal CIFP Someso
ME17 Tecnolife Galicia Informática e comunicacións IES Lois Peña Novo
ME12 Vesmemais?
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CIFP Politécnico de Lugo
ME18 Vixía
Informática e comunicacións
Transporte e mantemento de vehículos
IES Lois Peña Novo
ME06 Ya voy yo Administración e xestión IES María Sarmiento