ME13 - Autoart.com

Familia profesional:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo: CIFP Porta da Auga, Ribadeo
Síntese da miniempresa:

Deseño e fabricación de figuras decorativas con pezas de motores de despezamento como por exemplo mesas, lámpadas e botelleiros, así como restauración de motores clásicos.

Participantes:

Profesorado dos departamentos de Formación e orientación laboral e de Transporte e mantemento de vehículos.

Alumnado de primeiro curso do ciclo formativo de grao medio de Electromecánica de vehículos automóbiles.

Coordinador: Álvaro Doural Leiras.

Máis información:

Acceda ao plano coa localización das miniempresas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.