ME12 - Vesmemais?

Familia profesional:
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Centro educativo: CIFP Politécnico de Lugo, Lugo
Síntese da miniempresa:

Deseño e fabricación de elementos luminosos para deportistas que, acoplados na roupa, accesorios ou bicicletas, permitan facelos mais visibles, axudando así a reducir a sinistralidade no mundo do deporte.

Participantes:

Profesorado dos departamentos de Electricidade e electrónica, de Fabricación mecánica e de Formación e orientación laboral.

Alumnado do ciclo formativo de grao profesional básico de Electricidade e electrónica.

Coordinadores: Alejandro Fernández Otero e Julio César Sánchez.

Acceda ao plano coa localización das miniempresas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.