ME06 - Ya voy yo

Familia profesional:
Administración e xestión
Centro educativo: IES María Sarmiento, Viveiro
Síntese da miniempresa:

Realización de recados e compras para as persoas que polas súas circunstancias persoais no poidan facelo elas mesmas. As compras faranse en todos aqueles locais que formen parte da Asociación Casco Histórico de Viveiro potenciándose desta forma o comercio local. A empresa conta cunha app de deseño propio que facilita o acceso aos servizos que ofrece.

Participantes:

Profesorado do departamento de Administración e xestión.

Alumando de segundo curso do ciclo formativo de grao superior de Administración e finanzas.

Coordinadora: Yolanda Fernández López.

Acceda ao plano coa localización das miniempresas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.