ME03 - Invernigal

Familia profesional:
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Centro educativo: IES Universidade Laboral, Culleredo
Síntese da miniempresa:

Fabricación de invernadoiros urbanos de carácter modular personalizados en función do espazo dispoñible e do gusto do cliente. Permiten controlar a distancia mediante un dispositivo móbil os distintos parámetros de incidencia no cultivo: temperatura, humidade, iluminación, etc.

Participantes:

Profesorado dos departamentos de Enerxía e auga, de Fabricación mecánica e de Instalación e mantemento.

Alumnado do ciclo formativo de grao profesional básico de Fabricación e montaxe.

Coordinador: Jesús Villarino Méndez.

Contacto:

Acceda ao plano coa localización das miniempresas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.