FP Innova 2023 Emprendemento

Proxectos de emprendemento en FP Innova 2023

Situadas na planta 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador
EM01 Lucus Dron Design Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
EM02 Aero Deco Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
EM03 Aeromercedes Composites Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
EM04 easyDomo Electricidade e electrónica IES Lois Peña Novo
EM05 Pi Solutions, Atcarón, Gavieiro, Coana Informática e comunicacións IES Maximino Romero de Lema
EM06 LoricaLux Fabricación mecánica CIFP Politécnico de Lugo
EM07 Haros Madeira, moble e cortiza CIFP Politécnico de Lugo
EM08 La Artesana SLL Administración e xestión IES Perdouro
EM09 Kuki cutters Informática e comunicacións IES A Pinguela
EM10 Vintagegaming Informática e comunicacións IES A Pinguela
EM11 Esquelapp Administración e xestión IES A Pinguela
EM12 Paseolidarios Téxtil, confección e pel CIFP Paseo das Pontes
EM13 Beauty Imaxe persoal CIFP Someso
EM14 Vindo Imaxe persoal CIFP Someso
EM15 Biomondo Agraria IES Plurilingüe San Rosendo
EM16 Axencia de publicidade
Artes gráficas
Comercio e márketing
CIFP Montecelo
EM17 MAWIDA - Montañas e natureza Actividades físicas e deportivas IES Laxeiro
EM18 Mala herba Imaxe e son CIFP Imaxe e Son