SSSC04

 

SSSC04 - Mediación comunicativa

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC04
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2019-2020.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCódigo Módulo
MP1116 Ámbitos de aplicación da lingua de signos
MP1114 Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas
MP1121 Empresa e iniciativa emprendedora
MP1120 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP1117 Intervención con persoas con dificultades de comunicación
MP1113 Intervención socioeducativa con persoas xordocegas
MP1115 Lingua de signos
MP1111 Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala
MP0020 Primeiros auxilios
MP1112 Sensibilización social e participación
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
MP1118 Técnicas de intervención comunicativa


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).