SHOT05

 

SHOT05 - Dirección de servizos de restauración

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SHOT05
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2020-2021.

15016000 - CIFP CompostelaCódigo Módulo
MP0514 Formación e orientación laboral
MP0502 Gastronomía e nutrición
MP0179 Inglés
MP0509 Procesos de servizos en bar-cafetaría
MP0510 Procesos de servizos en restaurante
MP0501 Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

27016455 - IES SanxillaoCódigo Módulo
MP0502 Gastronomía e nutrición
MP0510 Procesos de servizos en restaurante
MP0180 Segunda lingua estranxeira
MP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).