SEOC01

 

SEOC01 - Proxectos de edificación

Familia: Edificación e obra civil
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SEOC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2019-2020.

15024513 - CIFP SomesoCódigo Módulo
MP0567 Deseño e construción de edificios
MP0562 Estruturas de construción
MP0573 Formación e orientación laboral
MP0568 Instalacións en edificación
MP0564 Medicións e valoracións de construción
MP0563 Representacións de construción

15027058 - IES As FontiñasCódigo Módulo
MP0567 Deseño e construción de edificios
MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación
MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0562 Estruturas de construción
MP0573 Formación e orientación laboral
MP0565 Implantacións de construción
MP0568 Instalacións en edificación
MP0564 Medicións e valoracións de construción
MP0566 Planificación de construción
MP0563 Representacións de construción

36011634 - IES Politécnico de VigoCódigo Módulo
MP0567 Deseño e construción de edificios
MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación
MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0562 Estruturas de construción
MP0573 Formación e orientación laboral
MP0565 Implantacións de construción
MP0568 Instalacións en edificación
MP0564 Medicións e valoracións de construción
MP0566 Planificación de construción
MP0563 Representacións de construción


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).