SMAM01

 

SMAM01 - Deseño e amoblamento

Familia: Madeira, moble e cortiza
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SMAM01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2021-2022.

15015767 - CIFP Politécnico de SantiagoCódigo Módulo
MP0989 Deseño de carpintaría e moble
MP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble
MP0993 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe
MP0985 Prototipos en carpintaría e moble


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).