SIMS01

 

SIMS01 - Produción de audiovisuais e espectáculos

Familia: Imaxe e son
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIMS01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15027800 - CIFP Imaxe e SonCódigo Módulo
MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
MP0924 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0923 Formación e orientación laboral
MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais
MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
MP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
MP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).