SHOT01

 

SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SHOT01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15016000 - CIFP CompostelaCódigo Módulo
MP0178 Comercialización de eventos
MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos
MP0183 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0171 Estrutura do mercado turístico
MP0182 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0173 Márketing turístico
MP0172 Protocolo e relacións públicas
MP0176 Recepción e reservas
MP0177 Recursos humanos no aloxamento
MP0180 Segunda lingua estranxeira
MP0175 Xestión do departamento de pisos


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).