SELE02

 

SELE02 - Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Familia: Electricidade e electrónica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SELE02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15015767 - CIFP Politécnico de SantiagoCódigo Módulo
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0559 Formación e orientación laboral
MP0555 Redes telemáticas
MP0554 Sistemas de produción audiovisual
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

32015050 - CIFP A FarixaCódigo Módulo
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
MP0559 Formación e orientación laboral
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).