STMV01

 

STMV01 - Automoción

Familia: Transporte e mantemento de vehículos
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: STMV01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Organizar, programar e supervisar a execución das operacións de mantemento e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos complexos, e garantindo o cumprimento das especificacións establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector de construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e de obras públicas. Compañías de seguros. Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes. Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos. Laboratorios de ensaios de conxuntos e subconxuntos de vehículos. Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos. Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, e transporte de pasaxeiros e de mercadorías.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe/a da área de electromecánica. Recepcionista de vehículos. Xefe/a de taller de vehículos de motor. Encargado/a de ITV. Perito/a taxador/ora de vehículos. Xefe/a de servizo. Encargado/a da área de recambios. Encargado/a da área comercial de equipamentos relacionados cos vehículos. Xefe/a da área de carrozaría: chapa e pintura.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais 213 8
MP0299 Formación e orientación laboral 107 4
MP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares 267 10
MP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade 240 9
MP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos 133 6
MP0300 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0296 Estruturas do vehículo 123 7
MP0301 Formación en centros de traballo 384
MP0298 Proxecto en automoción 26
MP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe 209 12
MP0309 Técnicas de comunicación e de relacións 53 3
MP0295 Tratamento e recubrimento de superficies 192 11
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).