SSSC05

 

SSSC05 - Promoción de igualdade de xénero

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC05
Documentación: RD
DOG

Que se aprende a facer?
Programar, desenvolver e avaliar intervencións relacionadas coa promoción da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, aplicando estratexias e técnicas do ámbito da intervención social, detectando situacións de risco de discriminación por razón de sexo e potenciando a participación social das mulleres.

 

En que ámbitos se traballa?
No ámbito público e privado, no sector da prestación de servizos de igualdade de xénero, en diferentes institucións e entidades que prestan servizos de carácter económico e comunitario orientados á igualdade efectiva de mulleres e homes: asociacións, fundacións, institucións, sindicatos, empresas, consultoras, servizos municipais, organismos de igualdade, centros comunitarios, etc.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Promotor/ora de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, promotor/ora para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e técnico/a de apoio en materia de igualdade efectiva de mulleres e homes.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP1404 Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade 187 7
MP1128 Desenvolvemento comunitario 107 4
MP1408 Formación e orientación laboral 107 4
MP1401 Información e comunicación con perspectiva de xénero 213 8
MP0344 Metodoloxía da intervención social 133 5
MP1403 Promoción do emprego feminino 213 8
MP1409 Empresa e iniciativa emprendedora 53
MP1410 Formación en centros de traballo 384
MP0017 Habilidades sociais 123 7
MP1406 Intervención socioeducativa para a igualdade 105
MP1405 Participación social das mulleres 105
MP1402 Prevención da violencia de xénero 191
MP0020 Primeiros auxilios 53
MP1407 Proxecto de promoción de igualdade de xénero 26
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).