SENA01

 

SENA01 - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Familia: Enerxía e auga
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SENA01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Avaliar a eficiencia das instalacións de enerxía e auga en edificios, apoiando tecnicamente o proceso de cualificación e certificación enerxética de edificios, así como configurar instalacións solares térmicas, xestionando a súa montaxe e o mantemento en condicións de seguridade, calidade e respecto ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector enerxético, en institucións competentes en auditorías, inspeccións e certificacións enerxéticas, e en empresas dedicadas a realizar estudos de viabilidade, promoción, implantación e mantemento de instalacións de enerxía solar en edificios.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a de eficiencia enerxética de edificios. Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios. Técnico/a comercial de instalacións solares. Responsable de montaxe de instalacións solares térmicas. Responsable de mantemento de instalacións solares térmicas. Xestor/ora enerxético/a. Promotor/ora de programas de eficiencia enerxética.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0352 Configuración de instalacións solares térmicas 107 4
MP0349 Eficiencia enerxética de instalacións 160 6
MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas 213 8
MP0356 Formación e orientación laboral 107 4
MP0122 Procesos de montaxe de instalacions 213 8
MP0123 Representación gráfica de instalacións 160 6
MP0350 Certificación enerxética de edificios 210 12
MP0357 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0358 Formación en centros de traballo 384
MP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga 87 5
MP0355 Proxecto de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 26
MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas 175 10
MP0351 Xestión eficiente da auga na edificación 105 6

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2019-2020.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 881960820

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982828001

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988783012

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36014568 CIFP Valentín Paz Andrade 886110857

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2019-2020.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 881960820
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).