MSEA01

 

MSEA01 - Emerxencias e protección civil

Familia: Seguridade e medio ambiente
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MSEA01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Intervir operativamente, cumprindo coas normas de seguridade, en emerxencias provocadas por sucesos ou catástrofes orixinadas por riscos diversos, en áreas tanto rurais e forestais como urbanas, realizando as actividades de control, mitigación e extinción dos axentes causantes deses sucesos (lume, avenidas de auga, substancias NBQ, etc.), o rescate, o salvamento e a atención como primeiro interveniente das persoas afectadas e a rehabilitación de emerxencia das zonas ou os bens abranguidos, mantendo operativos os vehículos, os equipamentos, as máquinas e as ferramentas de intervención, así como organizar os equipos e as unidades baixo a súa responsabilidade, é contribuír á divulgación e ao cumprimento dos principios e as normas de protección civil, aplicando a normativa vixente.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector de servizos de prevención e extinción de incendios forestais e apoio en continxencias do medio natural e rural e Protección Civil, así como nos servizos públicos estatais, autonómicos e locais de atención de emerxencias e os corpos de bombeiros, desenvolvendo a súa actividade como traballador/a dependente das administracións públicas ou en empresas privadas dedicadas a traballos agroforestais e ambientais, en servizos de bombeiros/as dedicados á prevención de incendios e mantemento, e en sectores industriais dedicados á produción, á distribución, á fabricación e ao almacenamento de produtos e substancias perigosas, podendo exercer accións de colaboración internacional.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Capataz ou encargado/a de extinción de incendios forestais, bombeiro/a forestal, de servizos municipais, provinciais, mancomunados, consorciados, autonómicos ou doutros servizos en entes públicos. Técnico/a en emerxencias das Forzas Armadas. Bombeiro/a de aeroportos ou de empresa privada.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia 53 2
MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia 266 10
MP1535 Formación e orientación laboral 107 4
MP1532 Intervención operativa en actividades de salvamento e rescate 214 8
MP1530 Intervención operativa en extinción de incendios urbanos 187 7
MP1528 Mantemento e comprobación do funcionamento dos medios materiais empregados na prevención de riscos de incendios e emerxencias 133 5
MP1534 Coordinación de equipos e unidades de emerxencias 104 6
MP1536 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP1537 Formación en centros de traballo 410
MP1533 Inspección de establecementos, eventos e instalacións para a prevención de incendios e emerxencias 70 4
MP1531 Intervención operativa en sucesos de orixe natural, tecnolóxica e antrópica 193 11
MP1529 Vixilancia e intervención operativa en incendios forestais 210 12
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).