MIMA01

 

MIMA01 - Instalacións frigorificas e de climatización

Familia: Instalación e mantemento
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MIMA01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións frigoríficas, de climatización e de ventilación aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de seguridade e de prevención de riscos laborais establecidos, de xeito que se asegure a súa funcionalidade e o respecto polo ambiente.

 

En que ámbitos se traballa?
Este profesional exerce a súa actividade nas empresas de montaxe e mantemento de instalacións térmicas e de fluídos relacionadas cos subsectores do frío comercial, do frío industrial e da climatización, tanto no sector de edificación e obra civil como no industrial.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Instalador/ora frigorista en instalacións comerciais; mantedor/ora frigorista en instalacións comerciais; instalador/ora frigorista en procesos industriais; mantedor/ora frigorista en procesos industriais; instalador/ora ou montador/ora de equipamentos de climatización, ventilación e extracción, redes de distribución e equipamentos terminais; mantedor/ora ou reparador/ora de equipamentos de climatización, ventilación e extracción, redes de distribución e equipamentos terminais.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización 107 4
MP0043 Formación e orientación laboral 107 4
MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos 266 10
MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos 240 9
MP0037 Técnicas da montaxe de instalacións 240 9
MP0044 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0244 Formación en centros de traballo 410
MP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial 157 9
MP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción 210 12
MP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais 210 12
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).