M16001

 

M16001 - Carrozaría

Familia: Transporte e mantemento de vehículos
Sistema educativo: LOXSE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: M16001
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
Realizar operacións de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de carrozaría, bastidor, cabina e equipos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requirida e en condicións de seguridade.

 

Onde se realiza o traballo?
Construción e mantemento de vehículos autopropulsados.

 

En que postos de traballo?
Chapista reparador de carrocerías de automóbiles, maquinaria de obras públicas e agrícola, vehículos pesados, motocicletas e material ferroviario. Instalador de cristais e montador de accesorios. Pintor de carrozarías de automóbiles, maquinaria agrícola e de obras públicas, vehículos pesados, motocicletas e ferrocarrís.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
Elementos amovibles 215
Elementos estruturais do vehículo 200
Elementos fixos 240
Elementos metálicos e sintéticos 240
Embelecemento de superficies 240
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 380
Horas á disposición do centro 75
Preparación de superficies 220
Seguridade no mantemento de vehículos 55

 

Que título se obtén?
Técnico en carrozaría

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).