32016431

32016431 - IES San Mamede

988788561 ies.san.mamede@edu.xunta.gal
988788570 IES San Mamede
Latitude: 42.270700
Lonxitude: -7.655600
Rúa do Castelo 3

32700, Maceda
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBIFC12 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Ciclos de grao superior
CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma