36019463

36019463 - IES Johan Carballeira

886159176 ies.johan.carballeira@edu.xunta.es
886159188 IES Johan Carballeira
Latitude: 42.318833
Lonxitude: -8.786852
Rúa Ramon Bares s/n

36930, Bueu
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBFME01 Fabricación e montaxe
CBIMP01 Peiteado e estética
CBMAP01 Actividades marítimo-pesqueiras
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMFME02 Soldadura e caldeiraría
CMIMP01 Estética e beleza
CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSFME02 Construcións metálicas