36019396

36019396 - IES Francisco Asorey

886159160 ies.francisco.asorey@edu.xunta.gal
886159174 IES Francisco Asorey
Latitude: 42.508042
Lonxitude: -8.811287
Rúa Os Caeiros, 25

36630, Cambados
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBIFC12 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos