32009131

32009131 - IES Universidade Laboral

988788486 ies.universidade.laboral@edu.xunta.es
988788525 IES Universidade Laboral
Latitude: 42.319471
Lonxitude: -7.856957
Avenida Universidade s/n

32005, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao medio
ZMTMV01 Carrozaría
Grao superior
ZSIMA03 e ZSELE03 Mecatrónica industrial e oferta parcial de Automatización e robótica industrial