32009131

32009131 - IES Universidade Laboral

988788486 ies.universidade.laboral@edu.xunta.gal
988788525 IES Universidade Laboral
Latitude: 42.319471
Lonxitude: -7.856957
Avenida Universidade s/n

32005, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBTMV11 Mantemento de vehículos
Ciclos de grao medio
CMTMV01 Carrozaría
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Ciclos de grao superior
CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
CSIMA03 Mecatrónica industrial
CSTMV01 Automoción
Cursos de especialización de grao superior
ESIMA50 Dixitalización do mantemento industrial
ZSTMV01 Automoción
ZMP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos
Grao medio
ZMTMV01 Carrozaría
Grao superior
ZSIMA03 Mecatrónica industrial
ZSTMV01 Automoción
ZSTMV51 Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos (Curso de especialización)