32008914

32008914 - CPR Santo Cristo

988220588 cpr.santocristo@edu.xunta.gal
988220588 CPR Santo Cristo
Latitude: 42.336124
Lonxitude: -7.862338
San Pedro 2

32005, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBIMP11 Peiteado e estética
Ciclos de grao medio
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
CMADG01 Xestión administrativa
CMSAN02 Farmacia e parafarmacia
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas