27016625

27016625 - IES Illa de Sarón

982870973 ies.illadesaron.xove@edu.xunta.gal
982870982 IES Illa de Sarón
Latitude: 43.685754
Lonxitude: -7.503925
Agramonte

27870, Xove
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao medio
CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZSFME04 Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros
ZMP0535 Formación e orientación laboral
ZMP0532 Moldeamento aberto
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental