27015360

27015360 - CEE Infanta Elena

982403303 cee.infanta.elena@edu.xunta.gal
982403303 CEE Infanta Elena
Latitude: 42.532817
Lonxitude: -7.531670
Rúa Camiño Real s/n

27400, Monforte de Lemos
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

CBHOT60 PFB de Servizos de restauración
CBAGA61 PFB de Xardinaría e viveirismo