27007247

27007247 - IES Francisco Daviña Rey

982828200 ies.francisco.davina@edu.xunta.gal
982828208 IES Francisco Daviña Rey
Latitude: 42.525000
Lonxitude: -7.512000
Rúa Doutor Casares, 63-67

27400, Monforte de Lemos
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia