27006966

27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo

982870539 ies.san.rosendo@edu.xunta.gal
982870549 IES Plurilingüe San Rosendo
Latitude: 43.428061
Lonxitude: -7.368296
Avenida As San Lucas 33

27740, Mondoñedo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBAGA11 Agroxardinaría e composicións florais
Ciclos de grao superior
CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
ZSAGA02 Paisaxismo e medio rural
ZMP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos
ZMP0691 Xestión e organización do viveiro
ZMP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe
ZMP0695 Planificación de cultivos
ZMP0696 Xestión de cultivos