15014556

15014556 - CIFP Coroso

881866874 cifp.coroso@edu.xunta.gal
881866885 CIFP Coroso
Latitude: 42.569189
Lonxitude: -8.981431
Avenida da Coruña, 174C

15960, Ribeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
Grao medio
ZMINA03 Elaboración de produtos alimentarios
Grao superior
ZSTMV01 Automoción