15014556

15014556 - CIFP Coroso

881866874 cifp.coroso@edu.xunta.gal
881866885 CIFP Coroso
Latitude: 42.569189
Lonxitude: -8.981431
Avenida da Coruña, 174C

15960, Ribeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
ZMP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos