15014556

15014556 - CIFP Coroso

881866874 cifp.coroso@edu.xunta.gal
881866885 CIFP Coroso
Latitude: 42.569189
Lonxitude: -8.981431
Avenida da Coruña, 174C

15960, Ribeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1INA001100 Industrias alimentarias
CD1TMV001100 Mantemento de vehículos
Ciclos de grao medio
CD2ELE000100 Instalacións eléctricas e automáticas
CD2IMA000100 Instalacións frigorificas e de climatización
CD2TMV000100 Carrozaría
CD2TMV000200 Electromecánica de vehículos automóbiles
Ciclos de grao superior
CD3ELE000300 Automatización e robótica industrial
CD3IMA000200 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
CD3INA000200 Procesos e calidade na industria alimentaria
CD3TMV000100 Automoción
Cursos de especialización de grao medio
EE2TMV005000 Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMINA03 Elaboración de produtos alimentarios
ZMP0141 Materias primas na industria alimentaria
ZMP0142 Operacións de acondicionamento de materias primas
ZMP0030 Operacións e control de almacén na industria alimentaria
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0143 Tratamentos de transformación e conservación
ZMP0116 Principios de mantemento electromecánico
ZMP0144 Procesamento de produtos alimentarios