15005385

15005385 - CEE María Mariño

981174273 cee.maria.marinho@edu.xunta.es
981174506 CEE María Mariño
Latitude: 43.343930
Lonxitude: -8.384081
Rúa As Xubias 15

15006, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

CBARG60 PFB de Reprografía
CBHOT60 PFB de Servizos de restauración
CBAGA61 PFB de Xardinaría e viveirismo