15005385

15005385 - CEE María Mariño

981174273 cee.maria.marinho@edu.xunta.es
981174506 CEE María Mariño
Latitude: 43.343930
Lonxitude: -8.384081
Rúa As Xubias 15

15006, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

CBHOT62 PFB de Lavandaría
CBARG60 PFB de Reprografía
CBHOT60 PFB de Servizos de restauración
CBAGA61 PFB de Xardinaría e viveirismo