15001033

15001033 - CFEA de Guísamo

881881055 cfea.guisamo@edu.xunta.es
881881044 CFEA de Guísamo
Latitude: 43.309273
Lonxitude: -8.278434
Guísamo

15640, Bergondo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao medio
CMAGA03 Xardinaría e floraría
Grao superior
CSAGA02 Paisaxismo e medio rural