Acreditación

  •   Convocatoria 2011   A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación: Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou, no caso de persoas estranxeiras, o NIE ou autorización de residencia ou de residencia...
  • Convocatorias anteriores   Acceda á información relacionada coa convocatoria 2019 Acceda á información relacionada coa convocatoria 2018 Acceda á información relacionada coa convocatoria...
  • Convocatoria 2012   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • Pon en valor a túa experiencia laboral A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional puxo en funcionamento o procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial...
  • Convocatoria 2013   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional garantirá un servizo aberto e permanente que facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.   1. Esta...
  • Para acceder ao plan de Acreditación da experiencia profesional deberás achegar xunto á solicitude de inscrición a seguinte documentación:   1. A experiencia laboral xustifícase cos seguintes...
  • A. FASE I. Asesoramento Nesta fase, un asesor ou unha asesora axúdache a compilar todas as probas que poidas achegar para defender a túa competencia profesional: proxectos, traballos realizados,...
  • 1. Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os seguintes requisitos:   A. Posuír a nacionalidade española, atoparse incluido como residente...
Distribuir contido