Probas de acceso

  • Probas de acceso de grao medio. Recompilación das preguntas máis salientables. Ver documento
  • Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as...
  • Convocadas as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2012. A convocatoria pódese consultar na Resolución do 12 de xaneiro de 2012, pola que se convocan de xeito...
  • Introdución A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 23 de febreiro, a Orde pola que se convocan para o ano 2015 as probas de acceso aos ciclos...
  • Introdución A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 23 de febreiro, a Orde pola que se convocan para o ano 2015 as probas de acceso aos ciclos...
Distribuir contido